ผู้บริหารโรงเรียน

พิมพ์
หมวด: ข่าวประชาสัมพันธ์
เขียนโดย ครูกิตติพงศ์ ณ นคร

 

 

นายชัยสิทธิ์  จุลนิล

ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

                            

            นางสมจิตร  วรรณศิลป์              นางอำนวยพร  มีดี           

                ฝ่ายวิชาการ                          ฝ่ายบุคลากร               

 

                                    

 นายนฤทธิ์  บุญสิทธิ์                  นายมูหมัด  สวยงาม

ฝ่ายบริหารทั่วไป                   ฝ่ายแผนและงบประมาณ

            

     

 

tewt

Copyright 2011 ผู้บริหารโรงเรียน. Custom Footer text
Template Joomla 1.7 by Wordpress themes free